Manja slova Veća slova RSS
Pitajte Vladu

Prečišćeni tekst Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost obuhvata sljedeće propise:
1. Odluka o obrazovanju Savjeta za konkurentnost ("Službeni list Crne Gore", br. 055/17 od 29.08.2017),
2. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost ("Službeni list Crne Gore", br. 031/18 od 09.05.2018),
3. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost ("Službeni list Crne Gore", br. 070/18 od 31.10.2018),
4. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost ("Službeni list Crne Gore", br. 013/19 od 01.03.2019), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

ODLUKA
O OBRAZOVANJU SAVJETA ZA KONKURENTNOST
("Službeni list Crne Gore", br. 055/17 od 29.08.2017, 031/18 od 09.05.2018, 070/18 od 31.10.2018, 013/19 od 01.03.2019)

1. Obrazuje se Savjet za konkurentnost (u daljem tekstu: Savjet), u sastavu:

1) Duško Marković, predsjednik Vlade, predsjednik;
2) Milutin Simović, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, zamjenik predsjednika;
3) Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde, član;
4) Rafet Husović, potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj, član;
5) Darko Radunović, ministar finansija, član;
6) Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, član;
7) Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma, član;
8) Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja, član;
9) Damir Šehović, ministar prosvjete, član;
10) Sanja Damjanović, ministarka nauke, član;
11) Kenan Hrapović, ministar zdravlja, član;
12) Suzana Pribilović, ministarka javne uprave, član;
13) Nikola Janović, ministar sporta i mladih, član;
14) Miomir M. Mugoša, direktor Poreske uprave, član;
15) Alija Košuta, v.d. direktora Uprave za inspekcijske poslove, član;
16) Vladan Joković, direktor Uprave carina, član;
17) Suljo Mustafić, direktor Zavoda za zapošljavanje, član;
18) Zoran Vukčević, direktor Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD, član;
19) Dušanka Jauković, sekretarka Sekretarijata za zakonodavstvo, član;
20) Dejan Medojević, sekretar Sekretarijata za razvojne projekte, član;
21) Gordana Radojević, direktorka Zavoda za statistiku, član;
22) Nina Vujošević, državna sekretarka u Ministarstvu finansija, član;
23) Vladimir Beratović, savjetnik predsjednika Vlade za strane investicije i predsjednik Upravnog odbora Agencije Crne Gore za promociju stranih investicija, član;
24) Dragan Kovačević, direktor Uprave za nekretnine, član;
25) Zoran Đukanović, izvršni direktor Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO, član;
26) Dragan Kujović, izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, član;
27) Maja Baćović, vanredni profesor Univerziteta Crne Gore, član;
28) Vojin Golubović, saradnik na Univerzitetu Donja Gorica, član;
29) Vlastimir Golubović, predsjednik Privredne komore Crne Gore, član;
30) Ivan Radulović, izvršni direktor Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori, član;
31) Marko Miročević, izvršni direktor Američke privredne komore u Crnoj Gori, član;
32) Bojana Kalezić, menadžer u Montenegro biznis alijansi, član;
33) Svetlana Vuksanović, predsjednica Unije poslodavaca Crne Gore, član;
34) Veselin Grbović, predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore, član;
35) Bojana Bošković, generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta u Ministarstvu finansija, sekretar Savjeta.

2. Zadaci Savjeta su da:

- koordinira aktivnosti na planu sprovođenja prioritetnih reformskih mjera definisanih strateškim razvojnim dokumentima, koje su u funkciji otklanjanja ključnih prepreka za veću konkurentnost i brži privredni rast Crne Gore;
- analizira važeće propise sa aspekta njihovog uticaja na poslovni ambijent i konkurentnost, inicira predlaganje izmjena propisa radi pojednostavljivanja, odnosno brisanja procedura koje predstavljaju barijeru za veću konkurentnost ili prestanak njihovog važenja;
- predlaže Vladi Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) plan strukturnih reformi za unapređenje konkurentnosti ekonomije koji se priprema na godišnjem nivou i sastavni je dio Programa ekonomskih reformi i drugih ključnih dokumenata ekonomske politike;
- prati, koordinira i ocjenjuje ključne aktivnosti organa državne uprave i drugih nadležnih organa i institucija za sprovođenje strukturnih reformi, sačinjava polugodišnje izvještaje o sprovođenju strukturnih reformi koje sa mišljenjem, odnosno predlogom mjera, dostavlja Vladi na razmatranje;
- učestvuje u izradi plana za suzbijanje sive ekonomije, plana zapošljavanja, kao i svih razvojnih planova relevantnih za povećanje konkurentnosti i jačanje makroekonomske stabilnosti i prati njihovu realizaciju;
- ostvaruje međunarodnu saradnju sa relevantnim organizacijama i institucijama i razmjenjuje iskustva i dobru praksu na planu unapređenja konkurentnosti i održivog razvoja;
- javno promoviše značaj konkurentnosti privrede Crne Gore za njen ukupan ekonomski razvoj i poboljšanje kvaliteta života građana.

3. Savjet može, radi efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja zadataka, obrazovati radne timove za određena pitanja iz svoje nadležnosti i angažovati eksperte.

4. Za obavljanje zadataka iz svoje nadležnosti Savjet može da koristi podatke i izvještaje organa državne uprave, drugih nadležnih organa i institucija.

5. Na način rada Savjeta primjenjuju se odredbe Poslovnika Vlade Crne Gore ("Službeni list CG", br. 3/12, 31/15 i 48/17).

6. Administrativno-stručne poslove za Savjet obavljaće Ministarstvo finansija u saradnji sa Kabinetom predsjednika Vlade.

7. Akte Savjeta potpisuje predsjednik, a po ovlašćenju predsjednika zamjenik.

8. Dokumentacija Savjeta ovjerava se pečatom Vlade.

9. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obrazovanju Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi ("Službeni list CG", br. 12/13, 27/15 i 15/16).

10. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".